onderwijs maken met spellen
ontdek samen met pumpkin games de educatieve kracht van spellen

Pumpkin Games is een uitgever van bord- en kaartspellen. Alle medewerkers komen uit of zijn professioneel betrokken bij het onderwijs. Deze unieke mix maakt dat Pumpkin Games verder kan kijken dan enkel het spelen van spellen. Wij zien ook kansen om te leren met behulp van spellen. Wij zetten onze kennis en ervaring dan ook graag in om materiaal te ontwikkelen, zodat je met spellen ook kunt leren. Op deze manier laten we ouders, leerkrachten en andere betrokken inzien hoe je de kracht van spellen kunt inzetten om te leren leren.

Spellen kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Doordat kinderen (maar ook volwassenen) gemotiveerd en enthousiast zijn om te spelen hebben ze vaak niet in de gaten dat men aan het leren is. Door enkel de nadruk te leggen op motivatie en het sociale aspect gaat men aan andere leerdoelen en -kansen voorbij. Door het aanbieden van extra materiaal, werkvormen en diensten ondersteunen wij het onderwijs om deze kracht te herkennen en te versterken.


LESBRIEVEN

Pumpkin Games ontwikkelt voor de spellen die zij zelf uitgeeft lesbrieven die leerkrachten handvatten geven om aan leerdoelen (zowel op het gebied van kennis als metacognitieve vaardigheden) te werken binnen de context van het spel. Deze lesbrieven worden via Pumpkin Games Academy beschikbaar gesteld.

Daarnaast geven wij duidelijke aanwijzingen en voorzien wij in materiaal zodat de spellen kunnen worden ingezet op klassikaal niveau. Waar mogelijk geven wij adviezen, bedenken spelregelvarianten en beschrijven leeractiviteiten zodat het spel (op verschillende manieren en niveaus) kan worden ingezet in verschillende jaargroepen.


EXTRA MATERIAAL

Vaak biedt het spelmateriaal en de context van een spel mogelijkheden van diverse rijke (leer)activiteiten. In het geval van bijvoorbeeld Bloqs hebben wij met de 3d tetris-vormen verschillende opdrachtkaarten gemaakt waar kinderen op school of thuis verder mee aan de slag kunnen. In dat geval verschuift de focus van het bouwen van een kubus in een spelcontext naar het bouwen van 3d-bouwwerken in een puzzelcontext. Alle materialen die wij ontwikkelen stellen wij beschikbaar via Pumpkin Games Academy.

Daarnaast ontwikkelen wij online lessen die aansluiten bij de rijke context van het spel. Door goed naar het spel kijken en te zoeken naar een passende onderwerpen kunnen we spelers interesseren en laten leren over nieuwe onderwerpen. Bij Bloqs zullen deze lessen vooral gaan over wiskundige onderwerpen, zoals geometrische vormen (kubus, bol, kegel, enz.), oppervlakte en inhoud. Maar daarnaast zullen we ook stil staan bij een populair wetenschappelijk onderwerp als Tetris en de ontstaansgeschiedenis daarvan. Deze lessen worden geplaatst op onze digitale leeromgeving en zijn vrij toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Deze leeromgeving biedt ook mogelijkheden voor een gestructureerde, methodische aanpak binnen een school, zodat de leerkracht de ontwikkeling van een leerling doelgericht kan volgen.


TRAININGEN EN WORKSHOPS

De onderwijsspecialisten van Pumpkin Games delen graag hun kennis met leerkrachten in onderwijs. Zij kunnen een presentatie of training m.b.t. de educatieve meerwaarde van spellen in het onderwijs verzorgen, een spelmiddag organiseren voor het team (als nascholingsactiviteit) of verschillende workshops organiseren over o.a. metacognitieve vaardigheden en spellen of spellen binnen een bepaald vakgebied (zoals rekenen en taal) of bepaalde doelgroep (zoals hoogbegaafde leerlingen). Daarbij wordt gekeken naar een zo breed mogelijk aanbod van (in Nederland beschikbare) spellen, opdat het aanbod past bij de doelgroep en de vraag.

Tevens ondersteunen wij scholen, instituten en educatieve uitgevers bij het selecteren van spellen rondom een bepaald vakgebied en het maken van een beleidsplan maken t.a.v. educatieve inzet van spellen.


SAMENWERKING

Pumpkin Games wil zich nadrukkelijk niet uitsluitend beperken tot het ontwikkelen van materiaal en kijken naar de spellen die zij zelf ontwikkelen. Wij werken graag samen met andere spel- en educatieve uitgeverijen, scholen en andere instituten. Dit heeft heeft reeds geleid tot ontwikkeling van materiaal voor hoog- en meerbegaafde leerlingen bij spellen in samenwerking met psychologische praktijk PONTE en het ontwikkelen van een spel inclusief educatief materiaal om kinderen te motiveren om te leren programmeren in samenwerking met CA-ICT.

beter leren door te spelen
train metacognitieve vaardigheden met spellen